PrintOVER DE DUISENBERGREGELING: In aanmerking komen
Ik heb een contract dat mijn partner had moeten meetekenen en ik heb ontbinding hiervan aangevraagd. Hoe weet ik nu of dit 'tijdig en op correcte wijze' was?
Het gaat erom dat de door de eega (niet-contractant) verzonden brief waarin op correcte wijze een beroep is gedaan op de vernietiging van de overeenkomst, door Dexia is ontvangen uiterlijk binnen drieŽenhalf jaar nadat de overeenkomst is aangegaan. Een beroep op vernietiging is op correcte wijze gedaan als ten tijde van het aangaan van de overeenkomst sprake was van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap en niet beide echtgenoten de overeenkomst hebben ondertekend. De cliŽnt moet door middel van een gewaarlerkt uittreksel uit het Gemeentelijk Basis Archief kunnen aantonen dat hij/zij op het moment van het aangaan van de overeenkomst getrouwd was of een geregistreerd partner had.
<< terug