PrintOVER DE DUISENBERGREGELING: In aanmerking komen
Door mijn echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner is op tijdige en correcte wijze de vernietiging ingeroepen van een contract dat ik voor de totstandkoming van het Duisenberg akkoord heb beëindigd, of beëindigd is door het verstrijken van de maximale looptijd. Kom ik in aanmerking voor 100% kwijtschelding van de restschuld indien de regeling doorgaat?
Ja, u kunt dan in aanmerking komen voor 100% kwijtschelding van de restschuld, tenzij u het Dexia Aanbod destijds hebt aanvaard.
<< terug