PrintOVER DE DUISENBERGREGELING: In aanmerking komen
Ik heb een aflossings- of garantieproduct waarvan de overeenkomst nu nog loopt. Mijn echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner heeft de vernietiging van dit contract op tijdige en correcte wijze ingeroepen. Ik wil dit contract na het verstrijken van de minimum of boetelooptijd beëindigen. Kom ik in aanmerking voor 100% kwijtschelding van de restschuld indien de regeling doorgaat?
Ja, voor nu nog lopende overeenkomsten geldt onder de uitwerking van de Duisenberg-regeling dat deze alleen voor 100% kwijtschelding van de restschuld in aanmerking komen (in geval van tijdige en correcte vernietiging) indien deze na minimum of boetelooptijd worden beëindigd en indien het Dexia Aanbod niet is aanvaard.
<< terug