PrintOVER DE DUISENBERGREGELING: In aanmerking komen
Ik heb tijdig en op correcte wijze vernietiging van mijn effectenlease-overeenkomst ingeroepen, maar ik heb deze na het verstrijken van de minimale looptijd reeds beëindigd. Kom ik in aanmerking voor de regeling?
Effectenlease-overeenkomsten die zijn beëindigd na het verstrijken van de minimale looptijd en waarvan tijdig en op correcte wijze de vernietiging is ingeroepen vallen ook onder de regeling.
<< terug