PrintOVER DE DUISENBERGREGELING: Betalen of ontvangen?
Er wordt gezegd dat de uitspraken van de rechtbanken bijna allemaal in het voordeel van de gedupeerden zijn die individueel een rechtszaak tegen Dexia zijn begonnen. Klopt dit?
De uitspraken van rechters verschillen van geval tot geval. Er zijn ook uitspraken waarin Dexia in het gelijk gesteld wordt. Bovendien: in veel gevallen waarin gedupeerden gelijk krijgen, wordt (veel) minder schadevergoeding toegekend dan gevraagd. In veel van die gevallen valt de schadevergoeding tevens lager uit dan de vergoeding die in de nu voorliggende (Duisenberg-)schikking wordt voorgesteld.
<< terug