PrintOVER DE DUISENBERGREGELING: Betalen of ontvangen?
Mijn contract loopt zeer binnenkort af of is net afgelopen, moet ik mijn volledige restschuld betalen?
Ja, het nakomen van uw contractuele verplichtingen is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een schikking, dit geldt dus ook voor een eventuele restschuld.
<< terug