PrintOVER DE DUISENBERGREGELING: Het WCAM-verzoek
Waarom wilt u anderen ook verplichten mee te doen aan de Duisenberg-Regeling? Er wordt zelfs gezegd dat u daarmee de Duisenberg-Regeling door de strot duwt.
De stichtingen, Consumentenbond en VEB willen niemand verplichten om mee te doen aan de Duisenberg-Regeling, want zij hebben altijd aangegeven dat het in sommige gevallen zou kunnen lonen individueel (door) te procederen. Zelfs een verbindend verklaring betekent niet dat mensen tegen hun zin aan de Duisenberg-Regeling gebonden zijn. Iedereen die geen gebruik wil maken van de Duisenberg-Regeling, moet dit kenbaar maken binnen ten minste drie maanden nadat het Gerechtshof de regeling verbindend heeft verklaard. Een dergelijke 'opt-out'-verklaring heeft tot gevolg dat de verzender ervan niet gebonden is aan de Duisenberg Regeling, mits deze verklaring binnen de gestelde termijn is ontvangen. De keerzijde van een 'opt-out'-verklaring is dat daarop niet kan worden teruggekomen: het is dan dus niet mogelijk later alsnog een beroep te doen op de Duisenberg-Regeling.
<< terug