PrintOVER DE DUISENBERGREGELING: Het WCAM-verzoek
Andere partijen zeggen dat de Duisenberg-Regeling veel te weinig oplevert; ze zeggen dat er honderden rechtszaken gewonnen worden waar cliënten van Dexia meer krijgen dan volgens de Duisenberg-Regeling?
In een aantal individuele zaken ontvingen mensen meer dan volgens de Duisenberg-Regeling. De uitspraken van rechters verschillen hierbij echter van geval tot geval. Er zijn ook uitspraken waarin Dexia in het gelijk gesteld wordt. Bovendien: in veel gevallen waarin cliënten van Dexia gelijk krijgen, wordt (veel) minder schadevergoeding toegekend dan gevraagd. In een aantal van die gevallen valt de schadevergoeding tevens lager uit dan de vergoeding die in de nu voorliggende (Duisenberg-)schikking wordt voorgesteld. In de afweging om te procederen is het verstandig om ook advocaatkosten, gerechtskosten, proceduretijd, het feit dat u persoonlijk -en niet als groep- moet procederen en dergelijke mee te wegen.

Verscheidene belangengroepen maken publiekelijk bekend tegen de Duisenberg-Regeling te zijn. De Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond en de VEB hebben vanaf het begin aangegeven dat de Duisenberg-Regeling voor heel veel mensen een goede oplossing biedt. Zij zijn niet eerder akkoord gegaan dan nadat veel mensen (ruim 75.000; 82% van de bij de stichtingen aangeslotenen) aan hadden gegeven vrede te hebben met het schikkingsvoorstel. Verder hebben zij steeds gesteld dat het in individuele gevallen zou kunnen lonen om zelf (door) te procederen. Waar door sommige belangengroepen de suggestie gewekt wordt dat (door)procederen altijd zinvol is, is dat eenvoudigweg onjuist.
<< terug