PrintOVER DE DUISENBERGREGELING: Aanvullende vragen en antwoorden
Slaat de (100%) restitutie alleen op de restschuld of ook op de betaalde rente tijdens de looptijd van het contract?
De Duisenberg-Regeling houdt in dat bestaande of toekomstige restschulden van effectenlease-overeenkomsten die na 1 januari 1997 zijn beŽindigd of nog lopen, geheel of gedeeltelijk kunnen worden kwijtgescholden of terugbetaald. Tijdens de looptijd van het contract betaalde rente wordt niet terugbetaald.
<< terug