PrintOVER DE DUISENBERGREGELING: Aanvullende vragen en antwoorden
Kan Dexia gedwongen worden rente te betalen over de periode dat ze terugbetaling opschorten?
Ja. Dexia zal binnen vier weken na de totstandkoming van een individuele Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling het eventueel door haar verschuldigde bedrag moeten betalen. Doet zij dat niet dan zal zij vanaf dat moment zonder dat een ingebrekestelling nodig is de wettelijke rente (thans: 4%) over het verschuldigde bedrag moeten vergoeden.
<< terug