PrintOVER DE DUISENBERGREGELING: Aanvullende vragen en antwoorden
Ik heb van Dexia bericht gehad dat ik niet in aanmerking kom voor de Duisenberg-Regeling. Wat moet/kan ik nu doen?
Dat hangt af van de reden waarom u niet in aanmerking komt voor de Duisenberg-Regeling. Op www.dexialease.nl kunt u nagaan waarom u niet in aanmerking komt voor de regeling. U kunt daarover ook contact opnemen met Dexia via 0900 - 339 4222 (€ 0,15 per minuut). Informeert u ook naar de verschillende coulance-regelingen.
Als u en Dexia het niet eens worden over uw afwijzing kunt u contact opnemen met de onafhankelijke Geschillencommissie Duisenberg-Regeling. Het adres is: Postbus 61301, 2506 AH Den Haag.
Tot slot bestaat de mogelijkheid om te procederen.
<< terug