PrintOVER DE DUISENBERGREGELING: Aanvullende vragen en antwoorden
Aansluiten bij de stichting Eegalease had destijds volgens u slechts zin indien onze effectenlease overeenkomst na 1 februari 2000 gesloten was. Ons contract dateerde van 15 september 1999, ter besparing van uw tijd/kosten hebben wij ons weer afgemeld. Nu blijkt uit de DR dat voor de “eegaleasers” opeens een termijn van 3,5 jaar i.p.v. 3 jaar wordt gehanteerd. Voor ons product zou dit het volgende betekenen: 3,5 jaar na 15 september 1999 is 15 maart 2003. Mijn vrouw heeft op 25 februari 2003 (dus ruim op tijd) de zogenaamde vernietigingsbrief aan Dexia verzonden. Komen wij v.w.b. de Eega-Regeling, nu wel of niet in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling?
Om voor de Eega-Regeling in aanmerking te kunnen komen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
U was op het moment van het aangaan van de effectenlease-overeenkomst gehuwd of u had een geregistreerd partner en u kunt dit door middel van een (geldig) gewaarmerkt uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie aantonen. Deze echtgenoot of geregistreerd partner heeft de overeenkomst niet meeondertekend. Dexia heeft binnen drie jaar en zes maanden na het aangaan van de overeenkomst een brief van deze echtgenoot of geregistreerd partner ontvangen waarin werd verzocht de overeenkomst ongedaan te maken. En U heeft het Dexia Aanbod niet geaccepteerd.
<< terug