Print OVER EEGALEASE: Kinderen en familie
Mijn minderjarige zoon/dochter heeft een effectenlease-overeenkomst afgesloten zonder dat ik daarvan op de hoogte was, laat staan dat ik daarvoor mijn toestemming heb gegeven. Is het contract nu rechtsgeldig?
De effectenlease-overeenkomst is afgesloten op naam van mijn destijds minderjarige zoon/dochter, maar ik heb – om mijn goedkeuring aan Legiolease mede te delen – de overeenkomst mee ondertekend. Kan de overeenkomst worden vernietigd ondanks het feit dat ik voor akkoord heb mee getekend?
Zijn er mogelijk nog andere consequenties verbonden aan het tekenen ter goedkeuring van effectenlease-overeenkomsten voor mijn destijds minderjarige zoon/dochter?
Geldt de uitspraak van de sector Kanton van de Rechtbank Amsterdam ook voor contracten van minderjarigen bij niet mede-ondertekenen van hun ouders?
Als ik kom te overlijden, gaat de schuld over naar mijn familieleden. Maar zij hebben het contract ook niet getekend, valt dit ook onder de uitspraak?