Print OVER EEGALEASE: Juridische vragen
Wat zijn de gevolgen van een echtscheiding op de mogelijkheid tot vernietigen op grond van artikel 89 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek?
Zijn er mogelijk nog andere consequenties verbonden aan het tekenen ter goedkeuring van effectenlease-overeenkomsten voor mijn destijds minderjarige zoon/dochter?
Geldt de uitspraak van de sector Kanton van de Rechtbank Amsterdam ook voor contracten van minderjarigen bij niet mede-ondertekenen van hun ouders?