Print OVER DE DUISENBERGREGELING: In aanmerking komen
Komt een contract dat is verlengd ook in aanmerking voor de Duisenberg Regeling?
Ik heb het Dexia Aanbod (uit 2003) getekend. Wat betekent de schikking voor mij?
Ik heb een contract dat mijn partner had moeten meetekenen en ik heb ontbinding hiervan aangevraagd. Hoe weet ik nu of dit 'tijdig en op correcte wijze' was?
Ik heb in het verleden een positief resultaat behaald met een "Click Lease". Onlangs is mijn WinstVerdrieDubbelaar met een restschuld beeindigd. Wordt bij de Duisenberg regeling het positieve resultaat van het "Click Lease" contract verrekend met de restschuld van de Winstverdriedubbelaar? Ondanks dat dit twee verschillende soorten producten zijn?
Er wordt gezegd dat de uitspraken van de rechtbanken bijna allemaal in het voordeel van de gedupeerden zijn die individueel een rechtszaak tegen Dexia zijn begonnen. Klopt dit?
Hoe kom ik in aanmerking voor de schikking?
Ik ben niet aangesloten bij Stichting Leaseverlies of Eegalease, kom ik ook in aanmerking?
Ik ben verwikkeld in een juridische procedure met Dexia, wat kan ik het beste doen?
Ik heb een product waarbij aan het einde van de looptijd geen restschuld kan ontstaan. Kom ik ook in aanmerking voor de schikking?
Ik ben aangesloten bij de Stichting Leaseleed. Ik heb een combinatie van producten, een zogeheten depotlease-constructie. Geldt de regeling nu ook voor mij of niet?
Volgens het contract heb ik recht op het tussentijds beŽindigen van de effectenlease-overeenkomst. Gezien de ontwikkeling van de beurskoersen en de relatieve hoge rente die ik betaal is dat aantrekkelijk. Verspeel ik daarmee mijn recht op een eventuele schikking?
Ik wil in aanmerking komen voor de Duisenberg regeling. Vanaf wanneer kan ik mijn contract beŽindigen?
Wat betekent het akkoord als ik vandaag mijn (verlengings-) contract tussentijds beŽindig?
Momenteel is er sprake van een betalingsachterstand op mijn lopende effectenlease-overeenkomst. Kom ik alsnog in aanmerking voor de regeling?
Momenteel is er sprake van een betalingsachterstand op mijn reeds beŽindigde effectenlease-overeenkomst. Kom ik alsnog in aanmerking voor de regeling?
Als ik nu een gespreide betaling voor mijn restschuld met Dexia overeenkom, verspeel ik dan mijn rechten op een eventuele schikking?
Als onderdeel van de verruimde mogelijkheden van het Dexia-Aanbod heb ik bij afloop van de effectenlease-overeenkomst gekozen voor de renteloze lening. Kom ik ook in aanmerking voor de regeling?
Door mijn echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner is op tijdige en correcte wijze de vernietiging ingeroepen van een contract dat ik voor de totstandkoming van het Duisenberg akkoord heb beëindigd, of beëindigd is door het verstrijken van de maximale looptijd. Kom ik in aanmerking voor 100% kwijtschelding van de restschuld indien de regeling doorgaat?
Ik heb een aflossings- of garantieproduct waarvan de overeenkomst nu nog loopt. Mijn echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner heeft de vernietiging van dit contract op tijdige en correcte wijze ingeroepen. Ik wil dit contract na het verstrijken van de minimum of boetelooptijd beëindigen. Kom ik in aanmerking voor 100% kwijtschelding van de restschuld indien de regeling doorgaat?
Ik heb een aflossings- of garantieproduct waarvan de overeenkomst op dit moment loopt. Mijn echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner heeft de vernietiging van dit contract op tijdige en correcte wijze ingeroepen. Ik wil dit contract voor het verstrijken van de minimum of boetelooptijd beëindigen. Kom ik in aanmerking voor 100% kwijtschelding van de restschuld indien de regeling doorgaat?
Ik heb tijdig en op correcte wijze vernietiging van mijn effectenlease-overeenkomst ingeroepen, maar ik heb deze na het verstrijken van de minimale looptijd reeds beëindigd. Kom ik in aanmerking voor de regeling?
Wat indien mijn echtgeno(o)t(e) de effectenlease-overeenkomst niet mee heeft ondertekend?