Print OVER DE DUISENBERGREGELING: Betalen of ontvangen?
Mijn contract is recent afgelopen met een restschuld, ik heb hiervoor een eindafrekening ontvangen. Moet ik nu de volledige restschuld voldoen of mag ik zelf een deel inhouden op mijn betaling?
Ik kan geen maandtermijnen meer betalen. Wat moet ik doen?
Wat indien overige contracten van mij in het verleden met een positief resultaat beŽindigd zijn?
Er wordt gezegd dat de uitspraken van de rechtbanken bijna allemaal in het voordeel van de gedupeerden zijn die individueel een rechtszaak tegen Dexia zijn begonnen. Klopt dit?
Moet ik mijn maandtermijnen blijven betalen?
Ik heb in het verleden een positief resultaat behaald met een "Click Lease". Onlangs is mijn WinstVerdrieDubbelaar met een restschuld beeindigd. Wordt bij de Duisenberg regeling het positieve resultaat van het "Click Lease" contract verrekend met de restschuld van de Winstverdriedubbelaar? Ondanks dat dit twee verschillende soorten producten zijn?
Het bedrag aan uitbetalingen die in het verleden zijn ontvangen op basis van eerder beŽindigde effectenlease-overeenkomsten is hoger dan de restschuld op mijn nog lopende effectenlease-overeenkomst(en). Moet ik de volledige restschuld bij beŽindiging betalen?
Mijn contract loopt zeer binnenkort af of is net afgelopen, moet ik mijn volledige restschuld betalen?
Ik heb mijn restschuld na afloop van mijn contract in het verleden volledig betaald. Krijg ik daar nu een deel van terug?
Momenteel is er sprake van een betalingsachterstand op mijn lopende effectenlease-overeenkomst. Kom ik alsnog in aanmerking voor de regeling?
Momenteel is er sprake van een betalingsachterstand op mijn reeds beŽindigde effectenlease-overeenkomst. Kom ik alsnog in aanmerking voor de regeling?
Ik zit in financiële problemen. Wat kan Dexia voor mij doen?
Als ik nu een gespreide betaling voor mijn restschuld met Dexia overeenkom, verspeel ik dan mijn rechten op een eventuele schikking?
Wat indien mijn echtgeno(o)t(e) de effectenlease-overeenkomst niet mee heeft ondertekend?