Print OVER DE DUISENBERGREGELING: Aanvullende vragen en antwoorden
Slaat de (100%) restitutie alleen op de restschuld of ook op de betaalde rente tijdens de looptijd van het contract?
Kunt u een advocaat aanbevelen om mijn belangen te behartigen?
Kan Dexia gedwongen worden rente te betalen over de periode dat ze terugbetaling opschorten?
Vindt er controle plaats bij de uitvoering van de Duisenberg-Regeling (bij Dexia)?
Ik heb van Dexia bericht gehad dat ik niet in aanmerking kom voor de Duisenberg-Regeling. Wat moet/kan ik nu doen?
Ik heb het acceptatieformulier Duisenberg-Regeling ontvangen. Ze verzoeken om de handtekening van mijn partner. Moet ik mijn partner laten tekenen?
Ik heb nog niks gehoord over de Duisenberg-Regeling. Wat kan ik nu het beste doen?
Kan ik de maandelijkse inleg terugvorderen van Dexia?
Op welke termijn kan ik verwachten te horen dat ik voor de DR in aanmerking kom?
Wij hebben destijds de minimale looptijd afgekocht, de aandelen overgenomen en zijn dus ook niet ingegaan op het Dexia Aanbod. Komen wij in aanmerking voor de DR?
Heeft het zin om, nu de DR van kracht is, alsnog de stuitingsbrief naar Dexia te sturen?
Heeft overname van de aandelen gevolgen voor onze mogelijkheid een beroep te doen op de DR?
Wij hebben destijds geen protestbrief aan Dexia gestuurd doch alle betalingen van de restschuld wel steeds onder protest gedaan. Is dit van belang voor de afwikkeling?
Aansluiten bij de stichting Eegalease had destijds volgens u slechts zin indien onze effectenlease overeenkomst na 1 februari 2000 gesloten was. Ons contract dateerde van 15 september 1999, ter besparing van uw tijd/kosten hebben wij ons weer afgemeld. Nu blijkt uit de DR dat voor de “eegaleasers” opeens een termijn van 3,5 jaar i.p.v. 3 jaar wordt gehanteerd. Voor ons product zou dit het volgende betekenen: 3,5 jaar na 15 september 1999 is 15 maart 2003. Mijn vrouw heeft op 25 februari 2003 (dus ruim op tijd) de zogenaamde vernietigingsbrief aan Dexia verzonden. Komen wij v.w.b. de Eega-Regeling, nu wel of niet in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling?
Waar vind ik informatie over de onafhankelijke Geschillencommissie Duisenberg-Regeling?