Duisenberg Regeling verbindend verklaard 25-01-2007
Hof: “Regeling biedt redelijke oplossing aandelenleaseprobleem”

Amsterdam, 25 januari 2007 -- Het Gerechtshof te Amsterdam heeft vandaag de Duisenberg Regeling verbindend verklaard op basis van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). De Duisenberg Regeling kwam tot stand in april 2005 na langdurige onderhandelingen tussen Dexia Bank Nederland en de Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Door de verbindendverklaring is de regeling de oplossing van het aandelenleaseprobleem, die zich vele jaren heeft voortgesleept.

Het Hof oordeelde dat de Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de VEB voldoende representatief zijn om namens alle gedupeerde aandelenleasecontractanten om verbindendverklaring te verzoeken. Bovendien is de kern van de beschikking van het Hof dat de Duisenberg Regeling de toets der kritiek volledig doorstaat en zonder meer als redelijk kan worden beschouwd.

Gilles Hooft Graafland, voorzitter van de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, reageert: “De Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, Consumentenbond en VEB, hebben jarenlang geijverd om een redelijke oplossing van het aandelenleaseprobleem te vinden voor de overgrote meerderheid van de aandelenleasecontractanten. Daarbij hebben wij onder meer de gang naar de rechter niet geschuwd. Wij zijn zeer tevreden dat het Gerechtshof nu de redelijkheid van de getroffen regeling bevestigt, door de Duisenberg Regeling verbindend te verklaren op grond van de WCAM, die speciaal voor deze situaties is bedoeld.”

De schikking die leidde tot de Duisenberg Regeling werd in juni 2005 definitief, nadat een overweldigende meerderheid van de bij de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease aangesloten aandelenleasecontractanten vr die regeling gestemd had. De regeling houdt in dat gedupeerden zonder eega tot tweederde van hun overgebleven restschuld kwijtgescholden krijgen en in de eegasituatie zelfs tot honderd procent daarvan. Mensen die desondanks geen gebruik willen maken van de Duisenberg Regeling, hebben zes maanden de tijd om dat via een ‘opt out verklaring’ kenbaar te maken.

De verbindendverklaring van de Duisenberg Regeling betekent niet dat de rol van de belangenorganisaties is uitgespeeld. Zij zullen actief blijven om toezicht te houden op de uitvoering van de regeling en om als vraagbaak te fungeren voor aandelenleasebeleggers, onder meer via de websites www.leaseverlies.nl en www.eegalease.nl.